• Fidesz-KDNP 50%
  • MSZP 10%
  • Jobbik 3%
  • Együtt 8%
  • LMP 1%
  • DK 6%
  • Más párt 3%

EGYÉB ELEMZÉSEK, PUBLIKÁCIÓK


Az NGO-k mint politikai szereplők

A Századvég Alapítvány tanulmányt készített az NGO-k (non-governmental organization; nemkormányzati szervezetek) befolyásszerzési technikáiról és az ezekkel kapcsolatos aggályokról. A tevékenységüket jelentős részben külföldi forrásokból fedező NGO-kat a hazai közéletben pontatlanul civil szervezetként aposztrofálják, azonban működésük jellege hangsúlyosan eltér a többtízezer hazai finanszírozású civil szervezetétől. Ilyen – külföldi forrásból gazdálkodó – NGO például az Amnesty International, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor vagy az Eötvös Károly Intézet.

BREXIT NAPLÓK V. - Megakasztja-e a Lordok Háza a Brexitet?

Az elmúlt egy hét során a Theresa May vezette brit kormányzat két szimbolikus vereséget is szenvedett a brit parlament felsőházában. A brit felsőház ugyanis meggyőző többséggel elfogadott két módosítást a kormányzat Brexitet elindítani szándékozó törvényjavaslatához. Az esemény kapcsán érdemes lehet megvizsgálni, hogy a Lordok Háza mennyiben tudja megakadályozni a brit kilépési folyamatot.

BREXIT NAPLÓK IV. - Mi lesz az európai állampolgárokkal a Brexit után az Egyesült Királyságban?

David Davis Brexitért felelős miniszter február végén úgy nyilatkozott, hogy a jövőben sem várható, hogy az Egyesült Királyság elzárkózik az alacsony szakképzettségű munkavállalók foglalkoztatásától. Úgy látja ugyanis, hogy évek kellenek ahhoz, hogy a britek betöltsék az ilyen állásokat. A miniszter kijelentése két szempontból is fontos: egyrészt érdemes áttekinteni az üzenet politikai hátterét, másrészt hogy mi várható a már kint elő európai uniós munkavállalók, illetve azok tekintetében, akik jelenleg, vagy a jövőben terveznek munkát vállalni az országban.

BREXIT NAPLÓK III. - Kik követhetik a britek példáját?

Az Egyesült Királyság európai uniós tagságáról szóló népszavazását követően a hírekben „divatos” témává váltak a további kilépés, vagy kilépésekről szóló készített írások. Az Európai Unió jövőjével foglalkozó elemzésekben, cikkekben több országgal kapcsolatban is felvetődött, hogy az elkövetkező időszakban akár a britek példáját követve újabb referendumokra, s esetleg kilépésekre kerülhet sor.

BREXIT NAPLÓK II. - Lesz-e skót népszavazás a Brexit kapcsán?

A Brexit kapcsán a skót kormányzat részéről ismét felmerült annak lehetősége, hogy az ország elszakadjon az Egyesült Királyságtól. A népszavazáson ugyanis a skót szavazók többsége, mintegy 62 százaléka az ország további Európai Uniós tagságát támogatta. Ráadásul az Európai Unió a 2014-es skót népszavazás során is kulcskérdés volt.

BREXIT NAPLÓK I. – politikai lehetőségek és gazdasági következmények

Theresa May 2017. január 17-i beszédében felvázolta az Egyesült Királyság tárgyalási kiindulópontját az Európai Unióból való kilépés kapcsán. Ebben megerősítette, hogy az Egyesült Királyság a jövőben nem kíván az Egységes Piac tagja maradni.

Külhoni magyar fiatalok magyarságtudata

Rendhagyó lapszámmal jelentkezett a Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet (KMKI) kiadásában megjelenő folyóirat, a ME-dok múlt évi 2. száma. A szokástól eltérően a szerkesztőség egyetlen Kárpát-medencei felmérés eredményét közli: miképpen élik meg magyarságukat a Magyarország határain kívül élő fiatalok?

A nemzetközi indexeknek komoly hiányosságai és korlátai vannak

A különböző nemzetközi szervezetek és NGO-k által készített nemzetközi indexek egyre nagyobb publicitásnak örvendenek. Bár a gazdasági teljesítményt mérő mutatók (GDP, GNI) valódi hasznát számos kutatás és kutató megkérdőjelezi, a sokkal elvontabb fogalmakat és nehezen behatárolható területeket mérő indexek elfogadottsága (versenyképesség, demokrácia, politikai vezetés teljesítménye) lényegében nem megkérdőjelezett. Pedig megvizsgálva ezeket a mutatókat, sokkal aggályosabb részleteket találunk.

Budapest a 75. legélhetőbb város – Mit jelent ez a gyakorlatban?

A Mercer LLC. ismét elkészítette a világ legélhetőbb (Quality of Living) városainak listáját. Az összeállításban Budapest a 75. helyet szerezte meg. A Mercer 230 várost hasonlít össze élhetőségi szempontok alapján, ennek tudatában kijelenthetjük, Budapest a középmezőny felsőházában szerepel.

Kutatás az Emberi Jogok Világnapja alkalmából

December 10-e 1948 óta az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának elfogadásának és kikiáltásának tiszteletére, az Emberi Jogok Világnapja. Ebből az alkalomból a Századvég Alapítvány – hasonlóan az előző évhez, idén is – közvélemény-kutatást végzett, amelyben azt vizsgálta, hogy az állampolgárok számára mennyire fontosak az alapvető jogi ismeretek, milyen élethelyzetekben találkoznak és igényelnek jogi tájékozottságot, milyen a bizalom a joggal foglakozó személyek és szervek felé.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint nem sérti a véleménynyilvánítás szabadságát a politikai reklámok közzétételének korlátozása

z Egyesült Királyságban tilos bármiféle fizetett politikai hirdetés közzététele a hagyományos elektronikus médiában. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága a héten megszületett döntésében az Emberi Jogok Európai Egyezményével összhangban állónak mondta ki a brit szabályozást, és elismerte, hogy a – negyedik alkotmánymódosításon alapuló magyar szabályozáshoz hasonló – brit modell hozzájárulhat egy demokratikus társadalomban folyó politikai verseny kiegyenlítését célzó egyenlő feltételek biztosításához.

Helyi és nemzetiségi önkormányzati választások 2014

Az önkormányzati választásokról szóló tanulmány összefoglalja a helyi és nemzetiségi önkormányzati választási rendszerre vonatkozó alapvető ismeretket, illetve az egyes választási határidőkhöz, határnapokhoz megfelelő magyarázattal szolgál.

Századvég elemzés a szakpolitikai kommunikációról

A választási kampányba fordulással a magyar politikai életben a kommunikáció jelentősége növekszik. A 2014-es országgyűlési választások közeledtével a pártok számára kulcskérdés, hogy szakpolitikai elképzeléseiket hogyan emelik be a kommunikáció főáramába, tesznek-e kísérletet erre egyáltalán. A Századvég Alapítvány megvizsgálta, hogy a különböző politikai pártok szakpolitikai terveiket, lépéseiket hogyan fogalmazzák meg a lakosság számára. A következőkben tapasztalataink főbb gondolati tanulságait foglaljuk össze, illetve egy konkrét gyakorlaton, a KIM területi közigazgatás átalakításának példáján és a „Segíthetünk?” kampány értékelésén keresztül bemutatjuk az ágazati politikák kommunikációjának trendjeit.

Kormányzati tükör 3

A Századvég Alapítvány felmérése szerint a társadalom nagy része egyetért a családi adókedvezmény bevezetésével. A gyes három évre való emelésének támogatottsága kiemelkedően magas. A társadalom jelentős többsége egyetért az önkéntes haderő megszervezésével. Kiemelkedően magas azok száma is, akik támogatják a középiskolás diákok számára bevezetett közösségi szolgálat intézményét. A Századvég Alapítvány Kormányzati Tükör című kiadványa különböző szakpolitikai területeken mutatja be a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos társadalmi véleményeket.

Az új magyar választási rendszerről

A Századvég Alapítvány tanulmánya részletesen elemzi az új választási rendszer legfontosabb elemeit.