• Fidesz-KDNP 50%
  • MSZP 10%
  • Jobbik 3%
  • Együtt 8%
  • LMP 1%
  • DK 6%
  • Más párt 3%

JOGI NYILATKOZAT


Általános tájékoztatás

 

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. közös honlapjának (a továbbiakban: weboldal) használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

 

1.    Szerzői jogok

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és/vagy a Századvég Gazdaságkutató Zrt. jogosult.

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és/vagy a Századvég Gazdaságkutató Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Nem engedélyköteles ugyanakkor az alábbi feltételek szerinti felhasználás:

  • a pontos weboldal forrás megjelölésével és  linken keresztüli hivatkozással,
  • saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a weboldal tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatók, kinyomtathatók. A felhasználó felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért.

 

2.    Védjegyek

Minden, a weboldalon használt védjegy (márkanév, logo, stb.) tulajdonosa vagy felhasználói jogosultja a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és/vagy a Századvég Gazdaságkutató Zrt. A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és/vagy a Századvég Gazdaságkutató Zrt. partnereinek weboldalon megjelenő védjegye az adott partner hozzájárulásával szerepel a weboldalon. A védjegyek felhasználásának további engedélyezésére kizárólag a védjegy jog tulajdonosa jogosult.

 

3.    A weboldal tartalma

Elolvasás előtt minden esetben ellenőrizze a weboldalra felkerült cikkek és egyéb anyagok dátumát, ugyanis előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikk már nem aktuális.  A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. mindent megtesznek annak érdekében, hogy a cikkek tartalma tudásuknak megfelelően pontosak és a weboldal témájához kapcsolódóan hasznosak legyenek.  Azonban a közölt adatok tartalmáért, valamint aktualitásáért a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. nem vállalnak felelősséget. A weboldalon és a bejegyzésekben közzétett információk, elemzések és következtetések kizárólag tájékoztató jellegűek.

A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott illetve az azokra alapozott üzleti vagy egyéb jellegű döntésekből eredő károkért a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. nem vállalnak felelősséget.

 

4.    A weboldal elérése

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. fenntartják a jogot, hogy a weboldalt vagy annak részeit bármikor módosítsák vagy átdolgozzák, illetve elérhetőségüket korlátozzák vagy megszüntessék. A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. nem garantálják, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, annak aloldalai, illetve az azokon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vírusból, vagy vonalhibából eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. kifejezetten kizárják.

 

5.    Kapcsolódó honlapok

A weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a weboldal csupán hozzáférést közvetít, azonban a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. nem vállalnak semmilyen kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Századvég Politikai Iskola Alapítvány vagy a Századvég Gazdaságkutató Zrt. valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. nem vállalnak felelősséget olyan harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a weboldal kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

 

6.    Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. a személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.

 

7.    Jogkövetkezmények:

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és/vagy a Századvég Gazdaságkutató Zrt. haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

8.    A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. fenntartják jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörükben eszközölnek, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesítik felhasználóikat.