• Fidesz-KDNP 50%
  • MSZP 10%
  • Jobbik 3%
  • Együtt 8%
  • LMP 1%
  • DK 6%
  • Más párt 3%

ÁGAZATI ELEMZÉSEKA termék legfőbb célja, hogy a megrendelő számára választ kínáljon a stratégiai fontosságú kérdésekre. Ennek érdekében az egyedi megrendelésre készülő ágazati elemzés több blokkból épülhet fel, így nyújtva egy komplex képet az adott nemzetgazdasági területről, bemutatva annak szerepét a hazai gazdaságban.


A vizsgálatok fókuszában egy-egy kiemelten fontos nemzetgazdasági ágazat átfogó elemzése áll. A tanulmány célja, hogy a döntéshozók komplex képpel rendelkezzenek a hazai gazdasági ágazatok múltbéli és jelenlegi helyzetével, a várható itthoni és külföldi trendekkel, valamint a szabályozói környezet változásával kapcsolatban. Az elemzésben a tágabb összefüggések megértését segítő makrogazdasági megközelítés mellett a vállalat-gazdaságtani és pénzügyi fókusz érvényesülése is előtérben marad. A kutatás lehetőséget biztosít arra, hogy rámutasson a rejtett és kiaknázatlan versenyelőnyökre, amely az úgynevezett benchmark mutatókon nyugszik. Ezeken keresztül könnyebben érthető és ezért kommunikálhatóbb eredmények állnak a megrendelő rendelkezésére.

Az első részben makrogazdasági megközelítés kerül alkalmazásra: aggregált statisztikák alapján feltárásra kerül az ágazat múltbéli teljesítménye és az azt befolyásoló legfőbb tényezők. Az ágazat hazánkban betöltött szerepét a gazdasági növekedéshez és a munkaerőpiachoz való közvetlen és közvetett hozzájárulásával méri. Aggregált adatok segítségével az ágazat nemzetközi szintű összehasonlítása is elvégzésre kerül. Az aktuális gazdasági környezet elemzése választ ad azokra a kérdésekre, melyek az ágazat további bővülésének korlátaira és kihívásaira, továbbá esetleges megoldásaira vonatkoznak, egyebek mellett a szakma véleményére alapozva. A kutatási anyag részét képezi továbbá egy rövid távú (5–8 negyedév) gazdasági előrejelzés, és ehhez kapcsolódóan az ágazati kilátások feltárása, melyre a Századvég Gazdaságkutató Zrt. előrejelző modellje ad lehetőséget.

A második blokk mikro-, vagyis vállalati szintű megközelítést alkalmazva úgynevezett benchmark elemzést tartalmaz. Az egyedi adatokon alapuló kutatás lehetőséget biztosít arra, hogy rámutasson a rejtett és kiaknázatlan versenyelőnyökre. A benchmark elemzés a rendelkezésre álló vállalati szintű adatbázis (NAV Tao) segítségével készül el, amely dinamikus elemzési keretrendszert biztosít. A 2008-tól meglévő adatok segítségével idősoros elemzéssel kerül vizsgálásra az ágazat piacszerkezete, az ágazati szereplők vagyon- és tőkestruktúrája, valamint a legfőbb eredményességi indikátorok. Ennek segítségével az általános ágazati képbe illeszthető a megrendelő vállalata, és meghatározható az abban betöltött szerepe, helye.

Az ágazati elemzést kiegészítendő, lehetőség van footprint kutatás megrendelésére is, mint harmadik blokk.